Видео лекции и интервюта

Милко Георгиев мери мазнини на Гала с калипер

Милко Георгиев измерва с калипер мазнините на Гала

В това предаване с Гала мерим мазнините си с калипер един на друг 🙂
Според Гала и един от скъпите и безсмислени електронни уреди за мерена на мазнини, аз съм 5.8% мазнини. Всъщност по това време бях 4.8% 🙂

В предаването обяснявам колко мазнини е добре да бъде здрав и поддържан човек.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Отговорете на ANTI-SPAM въпроса.

Кои от градовете са на север от Плевен?

  1.    Русе
  2.    София
  3.    Видин
  4.    Бургас