Правилно изпълнение на Военна преса

Военна преса

Военна преса е бутащо движение, което изисква координация в цялото тяло и е основно движение при тренирането с тежести. Пряко ангажира рамо, […]

Правилно изпълнение на Мъртва тяга

Мъртва тяга

Мъртва тяга е изправящо движение, което е най-цялостното и базово при тренирането с тежести. Пряко ангажира задната верига (еректор – глутеус – […]