Милко ГеоргиевВисоко Мазнинно и Ниско Въглехидратно Хранене (ВМ-НВХ) е съотношение на макро елементите спрямо калориите 60% мазнини : 25% протеини : 15% въглехидрати.

Постановка на задачата

Колко грама храна представляват определено количество калории от ВМ-НВ храна. За целта е нужно да се определи колко средно калории дава един грам от нея.

Решение

1 грам мазнини = 9 ккал
1 гр протеини = 4 ккал
1 гр въглехидрати = 4 ккал

X – общо количество калории
Y –  общо количество грамове
Следователно X/Y са калориите от един грам ВМ-НВХ

(0.6 * X) / 9 — представлява общите грамове от мазнини
(0.25 * X) / 4 — представлява общите грамове от протеини
(0.15 * X) / 4 — представлява общите грамове от въглехидрати

((0.6 * X) / 9) + ((0.25 * X) / 4) + ((0.15 * X) / 4) = Y

X/Y = 6 ккал

Средното съдържание на вода във ВМ-НВ храните може да се приеме за 60%.
Следователно в един грам ВМ-НВХ има 6 * 0.4 = 2.4 ккал.

Пример и извод

Ако на ден се консумират 2500 ккал, то това са 2500/2.4 = 1’042 грама ВМ-НВ храна, от които 417 грама сухо вещество.
Този начин на хранене е доста компактен, благодарение високата енергийност на мазнините.


Благодаря за редакцията на Спас Спасов по отношение на водното съдържание.