Милко говори за правилното трениране

Милко Георгиев показва движението Milko Push-Pull

В този видео материал се обяснява какви са основните принципи и упражнения за правилно, функционално трениране – многоставни движения със свободни тежести, изпълнени с перфектна техника. Предаването е заснето през месец февруари 2008 година.

4 thoughts on “Милко говори за правилното трениране

  1. Милко, как точно дишаш по време на упражнените? Не може да не дишаш 😮

  2. Владо,

    Задържа се въздуха в стегнатия пояс, докато трае движението. В горната част на гърдите няма налягане.

  3. Абсолютно никакъв въздух ли не си поемаш по време на упражнението?

  4. Владо,

    Евентуално, може да се издиша плитко и да се поеме плитко и стегнато в стабилна фаза по средата на движението, например горе на странична преса. През цялото време поясът остава стегнат и под налягане.

Leave a Reply