Упражнения

Военна преса

Милко ГеоргиевВоенната преса е бутащо движение, което изисква координация в цялото тяло и е основно движение при тренирането с тежести. Пряко ангажира раменете, трапеците и ръцете – бицепс (чрез рамото вдига ръката нагоре) и трицепс. Косвено ангажира поясните мускули и тези управляващи таза и бедрата.

Правилна техника

Лоста се хваща на ширина малко по-голяма от тази на раменете, опрян е в гърдите. Движението нагоре е вертикално, като за целта главата се изнася назад. Над главата движението продължава леко назад, за да се стигне над раменете, а главата минава напред. В горно положение лактите са изпънати и лоста е в една вертикална линия с раменете, таза и средата на стъпалата. Движението надолу е по същия път.

Военна преса изпълнена от Васко Наумов

Стандарти

Мъж в добра кондиция може да вдигне военна преса тежаща поне 90% от собственото му тегло. За жена щангата е с тегло поне 60% от собственото й.

2 thoughts on “Военна преса

  1. Супер упражнение! Имам един въпрос: В описанието пише “В горно положение лактите са изпънати”. Това значи ли, че трябва да се заключат лактите?

    Ще се радвам, ако може да дадете и повече информация дали колената се заключват и при изправеното положение на клека и тягата.

  2. Да, лактите се заключват.
    Да, и при клек и тяга коленете се заключват.
    Заключването на става се извършва без прекалено усилие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-Spam Въпрос: