Разликата между личен треньор и инструктор

Милко Георгиев води стречинг тренировка в Сидни, Австралия
 • Личният Треньор като най-висш фактор в тренировките.
 • Инструкторът като начално ниво на компетентност.
 • Каква е Вашата полза от личния треньор?
 • Личният треньор като фактор на прогреса.

Като всяка професионална сфера, спортната има също своите нива на компетентност и ценност на услугите. Важно е да се знае специализацията и нивото на професионализъм у специалистите и предлаганите на пазара тренировъчни услуги.

Личният Треньор като най-висш фактор в тренировките

Работата на личния треньор, като консултантска дейност, е свързана с

 • високо ниво на компетентност
 • намиране на оптимален подход
 • осигуряване на напредък чрез градивна последователност.

Най-същественият фактор при личния треньор е това, че той постоянно до трениращия, направлява развитието му и го подпомага с точни указания, обратна връзка и личен пример. С времето двете страни се опознават и сработват все по-добре, което води до допълнително увеличаване ефективността на работа.

Инструкторът като начално ниво на компетентност

За разлика от личния треньор, инструкторът притежава ограничена грамотност в областта си и има за цел да даде начални и общи указания как се процедира по време на тренировка. Обяснява как се употребяват уредите и предоставя частични насоки. Дори инструкторът да опита да навлезе в повече детайли и по-дълбоки материя и практика, то това е дава ниска ефективност и дори повишава риска от негативен ефект и дори контузии.

Каква е Вашата полза от личния треньор?

Да разгледаме два характерни случая с хора, които

 1. Тренират за първи път в живота си или
 2. Тренират без резултат.

А. ВИЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ТРЕНИРАТЕ

Вие имате желание за тренировки и ви предстои това да се случи за първи път в живота ви. За вас е
важно да ви бъде отделено внимание като ви се обясни и покаже всяка необходима стъпка. Това е ключов момент за вас, защото от правилното трениране зависи преди всичко здравето ви. С точно подбрани и дозирани тренировки вие ще постигнете желаните резултати и нещо повече, ще получите неподозирани ползи.

B. ВИЕ СТЕ ТРЕНИРАЛИ ПРЕДИ БЕЗ РЕЗУЛТАТ

Вие сте тренирали известно време. В началото сте усетили тонуса, който тренировките дават, но въпреки вложените желание и физически усилия, очакваните резултати липсват. Това ви разколебава и демотивира. Започвате да губите желание за тренировките, които очевидно са безполезни. Минават ви мисли да се върнете към живота с недостатъчно физическа активност или – което е по-лошо – да подчините тренировките си на опасни методи и медикаменти.

 1. Тренирате за първи път в живота си
 2. Тренирате без резултат.

И в двата случая, това е решителен момент за вас, в който вие имате нужда от високо квалифициран личен треньор!

Личният треньор като фактор

Личният треньор като фактор на прогреса

Личният треньор е експерт, който е трупал своя опит с години и е успял да изгради работеща система от полезни практики за здравословен живот.

Той ще отдели цялото си внимание на вас и вие ще имате възможност да вървите по един изпитан път, чрез неговия личен пример.

Използвайки своя опит при директна работа с хора, той ще промени тренировъчната ви програма и ще я дозира точно, съобразявайки се с вашите цели.

 • ЛТ вижда най-прекият и подходящ път за достигане на вашите цели
 • Всяка ваша стъпка ще бъде прецизно планирана от ЛТ
 • Ангажирането на ЛТ е допълнителен фактор за вашата мотивация
 • Вие имате постоянната подкрепа на вашия ЛТ
 • ЛТ следи вашето състояние и дозира натоварването, за да сте в безопасност
 • ЛТ ще ви даде цялостен поглед върху вашите физически и хранителни навици
 • ЛТ поддържа вашата мотивация през цялата тренировка
 • ЛТ ви помага да оцените вашия прогрес и ви учи на търпение

Leave a Reply