Неврорехабилитация и възстановяване при инсултно болни пациенти

Рехабилитация след инсулт

Мозъчният инсулт е социално значимо заболяване, характеризиращо се с висока заболеваемост и смъртност. Една от причините за инвалидизацията на пациентите е късно прилагане на специализирана медицинска помощ, както и закъсняла или компрометирана специализирана неврорехабилитация.

Неврорехабилитацията при мозъчен инсулт се базира на възможността на човешкият мозък да се променя през целия живот или това е така наречената невропластичност. Потенциалът за промени е индивидуален и до голяма степен има генетична предопределеност. Възрастта на болния, както и съпътстващите заболявания също оказват значителна роля. Пластичността се постига чрез активиране на функционално пасивни нервни клетки, синапси и пътища, промяна техния брой, форма и размер и също така образуване на нови неврони.

От гледна точка на неврорехабилитацията при инсултно болни пациенти, възстановяването бива 3 вида:

  1. Спонтанно, биологично възстановяване.
  2. Компенсаторно възстановяване.
  3. Същинско възстановяване.

SPIDER SPORT предлага възстановяване след прекаран инсулт от високо квалифицирани рехабилитатори. Вижте повече информация тук.

Спонтанно, биологично възстановяване

Спонтанно, биологично възстановяване представляват промените, които настъпват още в ранния период на мозъчно увреждане, които са биологични и са независими от приложеното лечение. Това обяснява, защо пациенти претърпели инсулт успяват отново да проходят или да движат крайниците си, няколко дена след инцидента. Това възстановяване е спонтанно, зависещо от индивидуалните възможности на мозъка. Продължителността на това възстановяване е различна, от седмици до месеци след инцидента за ръката и от седмици до година за речта и говора.

Компенсаторно възстановяване

Компенсаторно възстановяване се наричат постепенно започващите процеси на компенсаторно и адаптивно възстановяване чрез активиране на нови  невронни връзки и обучение на стари такива, които трябва да поемат нови функции. Това означава, че пациентите се научават да изпълняват двигателни задачи или дейности по нов начин. Например, след инцидента, пациентите постепенно могат да се научат да ходят, но походката ще бъде различна от предишната. В някои случаи неврорехабилитацията се насочва предимно към компесаторното възстановяване, като възможност пациентите да могат отново да се самообслужват и да водят независим начин на живот, въпреки наличния дефицит.

Същинско възстановяване

Същинско възстановяване е това при което пациентите могат да извършват всички двигателни задачи и дейности по същия начин, както преди инцидента. До голяма степен същинското възстановяване зависи от приложената целенасочена неврорехабилитация още в първите седмици и месеци след инсулта, както и наличните неврологични увреждания. То се постига сравнително рядко, но при наличие на потенциал, неврорехабилитацията се насочва именно към него.

Целенасочената неврорехабилитация е от решаващо значение за физическото, психосоциалното възстановяване и подобряването качеството на живот при пациенти прекарали мозъчен инсулт. Проучванията сочат, че резултатите са най-добри, ако неврорехабилитацията започне още в първите 24 часа след инсулта и най-добър прогрес се очаква до шестия месец след инцидента. В първите от 3 до 6 месеца възможността на невропластичност е най-изявена. Изключително важно за пациентите е в този времеви период да положат усилия за активна рехабилитация или това означава, че веднага след инцидента е необходимо да се започне с активното възстановяване, за да се помогне на пациента да оптимизира потенциала си за невропластичност. По този начин се подпомага изграждането на нова мозъчна дейност, която няма да е със същата ефикасност, както на здравия мозък, но ще е оптимална за пациента и целенасочена за неговите нужди. Естествено възстановяване може да очакваме и след шестия месец, но то ще е предимно на функционално ниво. Това означава, че ще може да се работи, за да се самообслужва пациента по-добре, да върши работата си по по-лесен и ефикасен начин, да бъде по-стабилен докато ходи и т.н.

Също така научните доказателства ни показват, че ежедневните рехабилитационни процедури имат по-добър ефект в сравнение със същия брой процедури, проведени за по-дълъг период. Съвременните концепции предлагат като най-добър вариант за възстановяването на пациентите прекарали инсулт, фокусът на терапиите да е върху различни функционални задачи, при които пациентите изпитват затруднения в ежедневието, като натоварването да бъде всекидневно и оптимално спрямо техните възможности.

SPIDER SPORT предлага възстановяване след прекаран инсулт от високо квалифицирани рехабилитатори. Вижте повече информация тук.


Източници:

  1. Григорова-Петрова К. Мозъчен инсулт и ранна кинезитерапия. ИД Принт, София 2017.
  2. Любенова, Д. Кинезитерапия при нервни и психични болести. Бетапринт- Петрови и Сие, София, 2011.
  3. Петров И, Стайков И, Марзянов М, Димитров Хр, Контева М, Супраселективна фибринолиза и интервенционално лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт-пилотно проучване. Невросонография и мозъчна хемодинамика,том 6,2010,бр 1.
  4. Титянова Е, Учебник по нервни болести, клинична неврология. Коти ЕООД, София 2021.

Leave a Reply