Цени за рехабилитация след прекаран Инсулт

Първична консултация – 55 лв, 60 минути

  • Снемане на неврологичен статус – изследване на мускулен тонус, активни движения и мускулна сила, координация и сетивност
  • Функционални изследвания – статичен и динамичен баланс, функция на горни и долни крайници, координация и контрол на тялото
  • Изследване на дейностите от ежедневието, които затрудняват пациента и определяне на причините за ограниченията
  • Изготвяне на индивидуален терапевтичен план спрямо нуждите и възможностите на пациента

Последващо посещение, терапия – 55 лв, 60 минути

Терапия, включваща основните подходи на неврорехабилитацията 

Има различни физиотерапевтични подходи, които използват основата на двигателно обучение и невропластичност при работата с инсултно болни пациенти, като най-използваните концепции в цял свят са NDT (Neuro Developmental Treatment), или по-известен като Бобат подход, както и PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). И двата подхода са с доказана във времето добра ефективност при работата с неврологични пациенти като често биват комбинирани и двете концепции при работата с пациенти. Сходното между двете концепции е, че в основата им са заложени основните принципи на невропластичност и двигателното обучение.

Домашно посещение – 110 лв, 60 минути

Консултация и терапия от наш кинезитерапевт на място, във вашия дом:
  • снемане на неврологичен статус
  • провеждане на функционални изследвания
  • изследване на ежедневните дейности
  • изготвяне на индивидуален терапевтичен план

За записване на час за терапия и допълнителна информация се обадете на телефон 0876100041

Leave a Reply