Милко Георгиев в “Усещане за жена”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Отговорете на ANTI-SPAM въпроса.

Кои от градовете са на север от Плевен?

  1.    Бургас
  2.    Русе
  3.    Видин
  4.    София