Защо тренировка в двойка е най-добрият вариант за постигане на високи резултати

Тренировка в двойка

В 20 годишната ми кариера на треньор съм работил както индивидуално, така и с групи от 50 човека. Наблюденията ми показват, че най-пълноценните тренировки са полу-персоналните в двойка.

В група получавате средно едва 5% от вниманието на треньора

Логично е в група от 15 души, треньорът да дава само около 7% от вниманието си на всеки един от трениращите.
В диаметрално противоположния случай – при индивидуална тренировка – трениращият получава всичките 100% внимание.

Въпросът е, има ли още по-добър вариант от индивидуалната тренировка?
Да, има и това е тренировката в двойка.

В двойка треньорът дава 100% внимание на всеки един от трениращите

Няколко години след като създадох SPIDER SPORT и вече работех като личен кондиционен треньор, в процеса на работа, още през 2006 година открих предимствата на тренировките в двойка. Високо-интензивната тренировка, която е най-добрият вариант за общофизическа подготовка, изисква почивки от около 90 секунди между сериите. Това оставя време за втори човек да изпълни своята серия и по този начин треньорът дава 100% внимание на всеки един от двамата трениращи.

Всеки един от двамата трениращи се учи допълнително

Всеки един от двамата трениращи наблюдава отстрани обясненията и изпълнението на техниката, докато другият трениращ прави движението. Това повторение на урока от друга гледна точка с уточняване на още подробности и специфики обогатява и затвърждава познанието и умението.

Успехът на единия дава стимул и на другия

Тренировките в двойка подтикват всеки един от трениращите да влага повече усилия в съзнателно или подсъзнателно съревнование. Фактът, че единият може нещо, дава увереност и стимул на другия. Така се постига ефект, липсващ при индивидуалната работа.

Има възможност за изпълнение на упражнения по двойки

Работата в двойка позволява на треньора да въвежда в тренировъчния процес и упражнения по двойки. Една част от тези упражнения изискват втори човек, за да бъдат изпълнени технически. Друга част са упражнения, които залагат на съревнованието и са с чисто състезателен характер.

Тренировката в двойка има най-високата полза спрямо цена

Тренировката в двойка позволява постигане на по-ниска цена от тази в единица за всеки един от трениращите. В същото време, както стана ясно от цялата статия, дава значително повече полза.


Обадете се в SPIDER SPORT и си запишете час за функционална оценка на състоянието ви и пробна тренировка на телефон 0876100041

Leave a Reply