Милко ГеоргиевСтраничната преса* е бутащо движение, което се изпълнява с една ръка и по този начин действа и с усукване на тялото. Ангажира раменния пояс и трицепса, косите поясни мускули и сератусите.

Правилна техника

Двата крака са на ширината на раменете и поемат тежестта по равно; този под дъмбела е отместен една крачка назад; тазът остава да сочи напред. Свободната ръка е встрани от тялото. Работещата ръка се движи отстрани на тялото; предмишницата остава вертикална; в най-горно положение се протяга максимално от рамото и цялото тяло.

Стандарти

Всеки мъж в добра кондиция е редно да може да направи едно чисто повторение на 30 кг с всяка една от двете си ръце. За жена тежестта е 15 кг.


* този вариант на странична преса е въведен от Милко Георгиев и е смесица от класическите Side press и One arm military press.