RSS Feed

категория Упражнения

Ренегатско гребане

автор

Милко ГеоргиевРенегатското гребане е усукващо движение в комбинация с дърпане. Усукването се извършва без движение в торса и така натоварването е стабилизиращо (изометрично), като ангажира мускулите на корема и косите мускули на пояса, а дърпането – гърба, раменния пояс и бицепса. По същество, представлява утежнена форма на планк.

Правилна техника

Застанете на лицева опора върху два дъмбела с разтворени крака. Дъмбелите са максимално приближени един до друг. Тялото е право, тазът е в линията рамене – пети. Гребе се последователно с едната и с другата ръка, без тялото да се усуква – върти или чупи. Важно е гребането и спускането с дъмбела да става по-бавно, защото по-важно е времето през, което тялото стабилизира.

Стандарти

Всеки мъж в добра кондиция е редно да може да направи серия от пет чисти повторения на 33 кг с всяка една от двете си ръце. За жена тежестта е 20 кг.

Странична преса

автор

Милко ГеоргиевСтраничната преса* е бутащо движение, което се изпълнява с една ръка и по този начин действа и с усукване на тялото. Ангажира раменния пояс и трицепса, косите поясни мускули и сератусите.

Правилна техника

Двата крака са на ширината на раменете и поемат тежестта по равно; този под дъмбела е отместен една крачка назад; тазът остава да сочи напред. Свободната ръка е встрани от тялото. Работещата ръка се движи отстрани на тялото; предмишницата остава вертикална; в най-горно положение се протяга максимално от рамото и цялото тяло.

Стандарти

Всеки мъж в добра кондиция е редно да може да направи едно чисто повторение на 30 кг с всяка една от двете си ръце. За жена тежестта е 15 кг.


* този вариант на странична преса е въведен от Милко Георгиев и е смесица от класическите Side press и One arm military press.